banner left
 
 

toxymoron.png

Nacházíme se v relativně blízké utopické budoucnosti v létech 2050 – 2055. Společnost existuje v několika desítkách obrovských měst s mnoha miliony obyvatel, lidé jsou urbanizováni a města neopouštějí, pouze ve vzácných případech. Světová doprava je omezena pouze na meziměstské přelety v raketoplánech pohybujících se jen těsně pod hranicí volného vesmírného prostoru. Výraznější vlaková nebo lodní doprava neexistuje, omezuje se pouze na přepravu velmi objemných nákladů.

Mezi léty 2035 - 2038 došlo k velmi agresivní biologické válce mezi Volným Americkým Společenstvím a muslimskou Euroasií. Následné stomilionové oběti zapříčinily dalším konfliktům a vlády pod nátlakem podepsaly řadu dohod, které zvýšily pravomoci městům a garantovaly křehký světový mír. Téměř pětina světa zůstala na mnoho dalších let zamořena různorodými a pro člověka často zhoubnými látkami.


CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Unitárním a suverénním megapolím, které vznikly převážně konurbací dvou až deseti původních velkých měst, vládne ve většině případů Nejvyšší rada Magnátů v čele s Primátorem (městský ekvivalent prezidenta státu). V těchto titánských městech (kterých je po světě přes třicet s celkovým obyvatelstvem přesahujícím čtyři miliardy) je společnost s velmi nízkou hladinou kriminality. Tento fakt nejvíce ovlivnila meziměstská dohoda pod názvem LOAD (Legalization Of All Drugs) z roku 2041. Dekriminalizace výroby a distribuce všech drog nebyla způsobena ničím jiným než snahou Primátorů zničit globální drogové mafie, které měly ve společnosti obrovský vliv a tvořily pomyslný pilíř světového organizovaného zločinu. Aplikace této dohody se stala velmi efektivní a vedla k definitivnímu zničení velkých „šedých společností“. Zdaněný obchod s drogami navíc přinesl nemalé zisky a postavil města velmi rychle na nohy. Vznikly celé koncerny zabývající se výzkumem a produkcí nových a nových typů omamných látek, které pouštěly do oběhu a přinášely tím do městských pokladen tučné sumy.

Počátkem padesátých let se v několika městech objevil Hypnosteron. Tato nová a velmi vzácná droga, která svou nebývalou účiností spjatou s okamžitým návykem šokovala celou společnost, zakrátko mezi drogovými „gurmány“ z nejvyšších vrstev získala kultovní státus. Jen několik pověřených osob znalo tajemstvími zahalený původ Hypnosteronu. Droga byla natolik účinná, že uživatel po požití této blankytně modravé látky strávil mnohdy i několik týdnů v nepopsatelném stavu blaženosti a absolutním odcizení realitě. Po nějakém čase uživatelům zcela zmodraly vlasy, oči i jazyk a tento charakteristický rys se stal symbolem vysokého společenského statutu – jedna dávka drogy má totiž cenu ekvivalentní měsíčnímu příjmu člena Nejvyšší rady Magnátů.


TOXIČTÍ LOVCI

Tato kasta tajemstvími opředených osob nikdy nebyla dostatečně prozkoumána. Je ale jasné, že Toxičtí Lovci sehráli důležitou roli při extrakci a následném zpracování velmi ceněného Hypnosteronu. Když se na veřejnost provalila existence extrakčních farem, mezi civilizovanými lidmy zavládlo zděšení. Tolik zvěrstev bylo napácháno za účelem zisku… stovky, možná tisíce mrtvých utýraných lidí byly nalezeny vyšetřovacími sbory v zamořených oblastech na území střední a východní Evropy. Řadu důkazů se však Toxickým Lovcům podařilo utajit – nikdy nebylo nalezeno žádné funkční vybavení či laboratoř, ve které by bylo možno „nasbíranou“ drogu zpracovávat. Korupční aféra kolem Hypnosteronu, který byl v roce 2056 postaven mimo zákon ve většině světových megapolí, stála mnoho křesel funkcionářů sahajících svým vlivem do nejvyšších pozic. Toxičtí lovci krátce poté nadobro zmizeli.

Kdo byli tito lidé? Je jisté, že jejich organizace měla vlastní stanovy a kodex, dokonce jejich obleky, znázorňující výši Lovcova postavení ve společnosti, měly přísně předepsaná pravidla. Z mrtvých těl nalezených Lovců bylo patrné, že vnitřní záležitosti této skupiny měly až kultistický nádech, každý člen měl vyříznutý jazyk a centrum řeči nahrazené mechanickou jednotkou komunikující na kódovaných frekvencích. Části těl byly mnohdy nahrazovány vyspělými roboprotézami pro fyzických kapacit. Výzbroj byla velmi rozmanitá, bylo nalezeno jak velké množství archaických projektilových zbraní, tak některé modernější modely zahrnující energetické emitory, paralyzující zbraně nebo třeba biologické Utaaly.